Wymagania edukacyjne
        z poszczególnych przedmiotów    
 

       Klasy I-III

      Klasy IV-VIII