Stołówka szkolna

Konto banku ( do ściągnięcia)

 

Jadłospis:

 

PONIEDZIAŁEK-16.04.2018

OBIAD-zupa selerowa z kaszą pęczak, kopytka twarogowe z masłem i cukrem, jabłko, marchew ,  kompot

ALERGENY- obiad :1,2,3,13   

                 

WTOREK  -17.04.2018

OBIAD –zupa z fasolki szparagowej, klops wieprzowy, ziemniaki, surówka z porów, ogórków i jabłek z ziarnem dyni , kompot

ALERGENY-obiad : 1,2,3,13

                     

ŚRODA -18.04.2018

OBIAD –zupa pomidorowa z ryżem, łazanki z białą kapustą białą i kiszoną z mięsem i kiełbasa, jabłko, kompot

ALERGENY- obiad :1,2 , 13 

                   

CZWARTEK -19.04.2018

OBIAD –rosół z makaronem, ryba   w sosie koperkowym , ziemniaki, surówka z marchwi i jabłek z ziarnem słonecznika, kompot

ALERGENY –obiad :1,2,3,4,13

               

PIĄTEK -20.04.2018

OBIAD –zupa szpinakowa z jajkiem i ziemniakami, racuchy na kefirze „Pankejki” z sosem budyniowo-czekoladowym,  jabłko, kompot

ALERGENY –obiad :1,2,3,13                     

              

                                        ZNACZENIE NUMERÓW ALERGENÓW –LEGENDA OBOK JADŁOSPISU

 

(NUMERACJA – PRZY POSZCZEGÓLNYCH POTRAWACH OZNACZA NUMER ALERGENU MOGĄCEGO WYSTĘPOWAĆ W POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTACH ŻYWNOŚCIOWYCH)


Płatności:

Cena pojedynczego obiadu wynosi 4,00 zł

Wpłaty za obiady należy dokonać przelewem po uprzednim ustaleniu wysokości wpłaty u intendenta (odpisy lub inne odliczenia).

KONTO BANKU:

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 1 w Rybnik

NR KONTA: 03 1020 2472 0000 6602 0499 0505

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13

UL. 1MAJA 56

44-206 RYBNIK

TYTUŁEM: WPŁATA ZA OBIADY ZA UCZNIA .....................ZA MIESIĄC..................KWOTA.................................ZŁ

 

ALERGENY  MOGĄCE WYSTĘPOWAĆ W PRODUKTACH

ŻYWNOŚCIOWYCH STOSOWANYCH W PRZYGOTOWANIU

POSIŁKÓW W  STOŁÓWCE  SZKOLNEJ

NAZWA PRODUKTU-TOWARÓW

NUMER –OZNAKOWANIE ALERGENU

ZBOŻA ZAWIERAJĄCE GLUTEN-PSZENICA, ŻYTO, OWIES, ORKISZ, KAMUT

1

BIAŁKA MLEKA KROWIEGO-KAZEINA I BIAŁKA SERWATKOWE

2

JAJA -CZĘŚC BIAŁKOWA

3

RYBY- BIAŁKO MIĘŚNIA RYBY

4

SKORUPIAKI-BIAŁKA SKORUPIAKÓW

5

ORZECHY  ZIEMNE-ARACHIDOWE -BIAŁKA ORZECHÓW

6

ORZECHY-MIGDAŁY , ORZECHY LASKOWE,, PISTACJE, - BIAŁKA

7

SOJA-BIAŁKO  SOJOWE

8

ZIARNO SEZAMOWE-PROTEINY, ALBUMINY SEZAMOWE

9

DWUTLENEK SIARKI I SIARCZANY E 220-228 KONSERWANTY ANTYOKSYDANTY

10

GORCZYCA- BIAŁKA WYSTĘPUJĄCE W OLEJU GORCZYCOWYM

11

ŁUBIN-BIAŁKA SPOKREWNIONE Z  ORZESZKAMI ZIEMNYMI

12

SELER-WARZYWO ALERGENNE

13

MIĘCZAKI-ALERGENY RZADKIE

14


 

REGULAMIN

 KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

   Szkoły Podstawowej nr  13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku

  

 1. Stołówka jest miejscem wydawania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną uczniom, nauczycielom  i pracownikom szkoły.
 2. Z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej mogą korzystać:
  • uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie,
  • uczniowie, których obiady dofinansowuje OPS lub inni sponsorzy,
  • nauczyciele,
  • pracownicy administracji i obsługi.
 3. Podmioty wymienione w p.2 korzystają ze stołówki po złożeniu pisemnej deklaracji oraz podpisaniu umowy wg wzoru obowiązującego w placówce.
 4. W stołówce nie wydaje się posiłków na wynos.
 5. Posiłki wydawane są w dniach zajęć lekcyjnych oraz po wcześniejszym uzgodnieniu w czasie ferii zimowych i dni dodatkowo wolnych od nauki.
 6. Posiłki wydawane są w godzinach: 11.45 – 13.40.
 7. Wydanie posiłku jest  odnotowywane na liście obecności.
 8. Jadłospis na dany tydzień wywieszony jest w stołówce oraz umieszczony na stronie WWW szkoły.
 9. Regulamin obowiązuje od 1 września  2017r.

 

Rybnik, 01 września 2017r.


Zarządzenie

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy
Rybnika-Chwałowic w Rybniku

z dnia 31 sierpnia 2017 roku

 

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków  w Szkole Podstawowej nr 13
  im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku

             Na podstawie:

             -  art. 67a ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.),

             -  § 5 Statutu Szkoły Podstawowej nr 13  im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w  Rybniku

             -   art. 24 ust. 1 i 2 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników nie będących
             nauczycielami zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, dla których organem
             prowadzącym jest  Miasto Rybnik

 

zarządzam, co następuje:

 § 1.

              Ustalam opłatę za korzystanie z posiłków przez dzieci w stołówce Szkoły w kwocie 4 zł za 1 obiad.

§ 2.

1.    Ustalam opłatę za korzystanie z obiadów przez nauczycieli w stołówce Szkoły w kwocie 6,40 .

             2.    Wartość posiłków została zwiększona o 60% tytułem kosztów przygotowania posiłków.

 § 3.

             1.    Ustalam opłatę za korzystanie z obiadów przez pracowników administracji i obsługi w stołówce Szkoły
                w kwocie
6,40
.

             2.    Wartość posiłków została zwiększona o 60% tytułem kosztów przygotowania posiłków. Od ustalonej
                 kwoty nalicza się 8% podatku VAT.

 § 4.

            Dyrektor zastrzega prawo do zmiany wysokości opłat w przypadku wzrostu cen produktów żywnościowych
            lub wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na ceny posiłków.

§ 5.

            Traci moc zarządzenie 12/10-11 z dnia 04.02.2011 zmienione zarządzeniem z dnia 30.01.2017r.

 § 7.

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku