Szkolna Kasa Oszczędności

 „PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM OSZCZĘDZANIA”

         Pod tym hasłem jak co roku w naszej szkole odbył się apel zorganizowany przez Szkolną Kasę Oszczędności.

Uczniowie klasy Ia zaprezentowali  program, w którym  przedstawili zalety oszczędzania, a czwartoklasiści zapoznali uczniów z historią SKO. Opowiedzieli jak wygląda oszczędzanie w naszej szkole oraz zaprezentowali internetowy serwis SKO. Tym samym bardzo skutecznie zareklamowali oszczędzanie. Każdy pierwszoklasista otrzymał książeczkę SKO, a uczniowie regularnie oszczędzający otrzymali upominki. Na zakończenie Pani Dyrektor Grażyna Szarpak–Jondro ogłosiła wyniki i wręczyła nagrody zwycięzcom konkursu  „Moja własna gra planszowa”.

 

Organizatorzy: A. Kuś, M. Michalik

„PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM OSZCZĘDZANIA” „PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM OSZCZĘDZANIA” „PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM OSZCZĘDZANIA” „PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM OSZCZĘDZANIA” „PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM OSZCZĘDZANIA”

„Moja własna gra planszowa”

          Konkurs cieszył się bardzo dużą popularnością. Do konkursu zgłosiło się 32 uczniów. Organizatorzy mieli bardzo trudny wybór, a dokonując oceny uwzględniono kilka kryteriów:

1. wiek

2. oryginalność pomysłu

3. czytelność instrukcji

4. estetyka wykonania

W kategorii klas IV- VI

  I  miejsce – Hanna Nowak, klasa Vb

 II  miejsce- Milena Goły, klasa Vb

III miejsce – Julia Marek, klasa Va

 

wyróżnienia:

 Mateusz Napiórkowski, klasa Va

Magdalena Gojny, klasa Vb

Daria Szafrańska, klasa Va

Martyna Stolarczuk, klasa IV a

 

 

W kategorii klas I- III

 I miejsce – Martyna Dzierbicka, klasa Ic

                   Wiktoria Kuś, klasa Ic

                   Kamil Kwiecień, klasa Ia

 

II miejsce- Aneta Hajnce, klasa III b

                  Piotr Glazik, klasa Ia

                   Nadia Kwoka, klasa I a

                   Julia Dąbrowska, klasa Ia

II miejsce – Julia Pierchała, klasa Ia

                    Emilia Swędzioł, klasa Ia

                    Dawid Bieniek, klasa Ia

 

wyróżnienia:

Błażej Pogorzałek, klasa Ia,

Mateusz Pluta, klasa IIIa

Jakub Banach, klasa Ia

Adrian Fizia, klasa Ib

Dawid Cupa, klasa Ib

„Moja własna gra planszowa” „Moja własna gra planszowa” „Moja własna gra planszowa” „Moja własna gra planszowa” „Moja własna gra planszowa” „Moja własna gra planszowa” „Moja własna gra planszowa”

„Skarbonka wyczarowana z odpadów”

            Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, do organizatorów wpłynęło 31 prac. Bardzo trudno było wybrać te najlepsze. Członkowie jury oceniali prace pod kątem estetyki, użyteczności, a także wykorzystania surowców wtórnych.

Oto wyniki:

     Oliwier Grzelczak I miejsce

Julia Brzezina II miejsce

        Dorota Święcicka III miejsce

         Natalia Wowra  - wyróżnienie

       Hanna Szumiło - wyróżnienie

              Dominika Święcicka- wyróżnienie

 

  

Pomysł na oszczędzanie

            W październiku nasza szkoła rozpoczęła zbiórkę makulatury. W myśl wesołego hasła :"SPRZEDANA MAKULATURA- KASY  FURA" zachęcamy wszystkich do przyłączenia się. Pieniądze uzyskane ze  sprzedaży makulatury zostaną wpłacone na konto SKO. Będzie można w przyszłości ufundować z nich nagrody w konkursach realizowanych w ramach programu SKO.

 

opiekunowie : Agnieszka Kuś i Magdalena Michalik

 link do filmu  http://www.youtube.com/watch?v=KMPNmZPBYo8&feature=relmfu
 

Regulamin Szkolnej Kasy Oszczędności
przy Szkole Podstawowej nr 13 w Rybniku.

 

1.      Szkolna Kasa Oszczędności działa pod patronatem Banku PKO BP w  Rybniku.

2.      Opiekunami szkolnymi SKO są panie Agnieszka Kuś i Magdalena Michalik.

3.      Przynależność do SKO jest dobrowolna, należeć może do niej każdy chętny uczeń Szkoły Podstawowej nr 13 w Rybniku.

4.      W celu przystąpienia ucznia do programu SKO PKO BP rodzice / opiekunowie prawni wyrażają pisemną zgodę poprzez wypełnienie stosownego oświadczenia (dostępnego u opiekuna SKO).

5.      Uczeń otrzymuje książeczkę  SKO po otwarciu konta.

6.      Na książeczkę w szkole można wpłacać dowolną kwotę pieniędzy, nie mniej jednak niż 1 zł i nie więcej niż 50 zł (wyższe kwoty pieniężne można wpłacać bezpośrednio na indywidualne konto ucznia).

7.      Uczeń osobiście dokonuje wpłaty na książeczkę SKO do opiekuna SKO według ustalonego harmonogramu, tj w każdy czwartek i piątek w godzinach pracy opiekunów.

8.      Przyjęcie od ucznia pieniędzy opiekun potwierdza wpisem do książeczki SKO ucznia.

9.      Stan konta ucznia może być zasilany wpłatami osób trzecich o dowolną kwotę. Można  to zrobić przelewem bankowym lub wpłatą w kasie banku.

10.  Wypłat z książeczki SKO u opiekuna SKO może dokonywać tylko właściciel książeczki w ustalonym dniu tygodnia, tj poniedziałek.

11.  Jednorazowo u opiekuna SKO uczeń może podjąć ze swojego konta kwotę od 1 zł do 50 zł. O zamiarze wypłacenia oszczędności należy powiadomić opiekuna SKO z trzydniowym wyprzedzeniem
 ( do piątku).

12.  Wypłaty w oddziale banku może dokonać jedynie rodzic lub prawny opiekun dziecka.

13.  W  razie zgubienia książeczki SKO uczeń bezwzględnie musi zgłosić się do opiekuna SKO, który na podstawie stanu na e-koncie ma obowiązek wystawić nową książeczkę SKO  z napisem„DUPLIKAT”.

14.  Opiekunowie SKO systematycznie wpłacają  oszczędzane pieniądze na konto SKO w banku PKO BP
w Rybniku.

15.  Prowadzą oni  dokumentację (karty wpłat i wypłat uczniów) i przechowują ją do końca roku szkolnego.

16.  Wszystkie operacje są zapisane na koncie internetowym i można je sprawdzić po zalogowaniu używając indywidualnego hasła.

17.  Za systematycznie oszczędzających uważa się tych członków, którzy wpłacają na książeczkę SKO
 co najmniej raz w miesiącu.

18.  W innych sprawach nieuwzględnionych w regulaminie decyzję podejmują opiekunowie SKO oraz Dyrektor Szkoły.