Z ŻYCIA SZKOŁY

Wydarzenia

Kalendarz roku

Osiągnięcia

Ekologia w SP 13

Matematyka SP 13

Socrates-Comenius

Bezpieczny Internet

Nasz udział w projektach

Wolontariat

Pomoc psycholog-pedagog

 

NAUCZYCIELE

Dyrekcja i grono

Świetlica

Stołówka

Biblioteka

Pedagog

Logopeda

Higienistka