POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SZKOLE

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna oferowana jest w postaci:

- pomocy pedagoga szkolnego,

- zajęć wyrównawczych,

- zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,

- gimnastyki korekcyjnej,

- zajęć rewalidacyjnych,

- zajęć logopedycznych,

- dostosowania wymagań edukacyjnych,

- kółek zainteresowań.