Opłaty - konta bankowe

 1.  Wpłaty za obiady należy regulować przelewem na konto banku:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 1 w Rybnik

NR KONTA: 03 1020 2472 0000 6602 0499 0505

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13

UL. 1MAJA 56

44-206 RYBNIK

TYTUŁEM: WPŁATA  ZA OBIADY ZA UCZNIA …………….. ZA MIESIĄC………. KWOTA …………ZŁ.

                                                                                                        (IMIĘ  I  NAZWISKO)

NIEOBECNOŚĆ NA OBIEDZIE NALEŻY ZGŁOSIĆ DO GODZINY 8.00 W DNIU NIEOBECNOŚCI U INTENDENTKI LUB TELEFONICZNIE 032 42-29-446 WEW.45

 

 

2.   Wpłaty na " Radę Rodziców " można regulować przelewem na konto banku:

       Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 1 w Rybnik

         NR KONTA: 67 1020 2472 0000 6202 0426 8645

         SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13

         UL. 1MAJA 56

         44-206 RYBNIK

         TYTUŁEM: WPŁATA RADA RODZICÓW ZA UCZNIA ..............................KLASA..................

                                                                                                                                             (IMIĘ  I  NAZWISKO)