Muzeum  szkolne 

                    Muzeum w naszej szkole powstało z inicjatywy dyrektora Wacława Mickiewicza. Możliwe było do zorganizowania dzięki ofiarności i pomocy wielu zaangażowanych ludzi. Honorowy patronat nad szkolnym muzeum przejęło Muzeum w Rybniku. W gromadzeniu materiałów wykorzystanych do ekspozycji w izbie pamięci pomogli: Brzezina Eugeniusz, Frelich Jerzy, Gajda Aniela, Kamińska Elżbieta, Kożdoń Franciszek, Lazar Marta   i Józef, Marchewka Aniela, Morgała Lucja, Nowak Władysława, Oleś Stefania, Pukowiec Maria, Tkocz Józef. Remont pomieszczeń przeprowadzili rodzice uczniów naszej szkoły: Bystrzycki Wacław, Cabała Marzena, Lorens Bogumił, Marek Zofia, Polok Tadeusz, Szkuta Jacek, Świenty Piotr.Kopie zdjęć wykonała Celestyna Chlubek Adamczyk w pracowni fotograficznej Muzeum w Rybniku. Dokumenty z języka niemieckiego tłumaczyła Dziewior Anna. Oprawę merytoryczną i graficzną wykonały: Dziewior Urszula, Laska Ewa, Studnik Aleksandra, Sznajder Teresa.

muzeum szkolnemuzeum szkolne

 

 

   Muzeum nasze składa z dwóch części. Pierwsza poświęcona jest patronom szkoły tj. bohaterskim harcerzom, którzy w walce z hitlerowskim najeźdźcą oddali swe młode życie za wierność Polsce i patriotycznym ideom, jakie wskazała im i dała szkoła polska. Druga część jest poświęcona bogatym tradycjom Śląska i urządzona jest w formie domostwa, na które składa się kuchnia i tzw. „izba paradna”.
    W „Izbie Pamięci” znajdują się pamiątki po poległych harcerzach, którzy kiedyś byli wychowankami naszej szkoły. CZESŁAW DUDA, HENRYK HOŁA, PAWEŁ KOŻDOŃ, ANNA STEFEK, BRONISŁAW PUKOWIEC, JÓZEF PUKOWIEC, ALFRED TKOCZ, JADWIGA TKOCZ i RYSZARD TKOCZ zginęli w walce
z hitlerowskim najeźdźcą w latach 1939 – 1945. Im poświęcone są tablice opisujące ich życie i bohaterską śmierć. Zawierają one również bogaty materiał zdjęciowy, ukazujący naszych bohaterów w różnych codziennych sytuacjach t.j. na obozach harcerskich, na wycieczkach rowerowych, kajakowych, balach harcerskich. W zbiorach naszego muzeum posiadamy kserokopie ważnych dokumentów takich jak na przykład akty stwierdzające wykonanie wyroków śmierci w obozach koncentracyjnych, dowód osobisty Czesława Dudy i świadectwo maturalne Henryka Hoły oraz księgi pamiątkowe po żeńskiej DH im. Królowej Jadwigi w Chwałowicach.
W księdze uczniów z lat przedwojennych posiadamy wykazy ocen poległych patronów naszej szkoły. Oprócz tego ciekawymi eksponatami muzeum są różne przedwojenne harcerskie rekwizyty, włącznie z pełnym umundurowaniem harcerskim.„Harcerska Izba Pamięci” umożliwia dzisiejszym pokoleniom wychowanków naszej szkoły pobierać tutaj prawdziwe lekcje, żywej historii, lekcje patriotyzmu 
i wierności ideom.
    „Izba regionalna” to druga część muzeum. W pełni wyposażona jest kuchnia śląska, częściowo zaś „izba paradna”. W kuchni na honorowym miejscu stoi zabytkowy „bifyj”z pełnym wyposażeniem. Na środku kuchni stoi stół z krzesłami, centralne miejsce życia każdej śląskiej rodziny. W kuchni ponadto można zobaczyć żelazko na duszę, karbacz, drewnianą beczkę do kiszenia kapusty, romplę oraz wiele innych regionalnych atrakcji. Na ścieżce regionalnej odbywają się tutaj lekcje i pokazy najciekawszych tradycji śląskich. Tutaj uczniowie aktywnie uczestniczą w
inscenizacjach kultywujących tradycje i zwyczaje ludowe.

muzeum szkolnemuzeum szkolnemuzeum szkolne

 

 


    Muzeum nasze ciągle gotowe jest na przyjęcie nowych rekwizytów. Jeżeli posiadacie na strychach stare, niepotrzebne pamiątki, które gromadzą tylko kurz , nie zastanawiajcie się, przynieście je do naszej szkoły. Tutaj znajdą godne miejsce i troskliwą opiekę.
Skontaktujcie się z nami na nasz adres internetowy sp13@ak.net.pl.

Zapraszamy do zwiedzania